ขั้นตอนการสมัคร

  1. ลงทะเบียน
  2. โอนเงิน และส่งหลักฐานการโอนเงิน
  3. เงื่อนไข การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้รับ E-mail ตอบรับภายใน 7 วัน
  4. กรณีสมัครมากกว่า 10 คน ให้ใช้แบบฟอร์มการสมัครแบบชมรม
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ  www.facbook.com/srtrunning